راهنمای دستگاهها

  اپلیکیشن اندروید کنترل پیامکی دما و رطوبت TH8

اپلیکیشن اندروید مناسب برای دستگاه کنترل پیامکی مدل TH8

ادامه مطلب...

  اپلیکیشن اندروید دزدگیر T1 تک الکتریک

دریافت و نصب اپلیکیشن اندروید سیستم های حفاظتی تک الکتریک

ادامه مطلب...

  اپلیکیشن اندروید دستگاه کنترل پیامکی مدل TI644

نصب اپلیکیشن اندروید کنترل پیامکی مدل TI644

ادامه مطلب...

  اپلیکیشن اندروید دستگاه کنترل پیامکی مدل AM643

نصب اپلیکیشن اندروید کنترل پیامکی مدل AM643

ادامه مطلب...

  اپلیکیشن اندروید دستگاه کنترل پیامکی مدل AM322

نصب اپلیکیشن اندروید کنترل پیامکی مدل AM322

ادامه مطلب...

  فعال سازی سریع مد مینی دزدگیر های جدید TR54 تک الکتریک

کدهای مورد نیاز جهت راه اندازی مینی دزدگیر TR54سری جدید

ادامه مطلب...

  اپلیکیشن اندروید دستگاههای کنترل پیامکی مدل MEGA4

دستگاه کاربردی کنترل راه دور پیامکی MEGA4 در دو مدل با سنسور دما و دما رطوبت توسط تک الکتریک عرضه شده است.

ادامه مطلب...

  راهنمای راه اندازی اپلیکیشن اندروید دستگاه کنترل پیامکی 2 و 4 کانال تک الکتریک

دریافت راهنمای نرم افزار اندروید

ادامه مطلب...

  راهنمای کلید هوشمند کولر آبی مدل GSWCA

دانلود راهنمای نصب و راه اندازی

ادامه مطلب...

  اپلیکیشن اندروید دستگاههای کنترل پیامکی مدل ZS7 و ZC16

اپلیکیشن اندروید دستگاه اس ام اس کنترل 8 کانال و 16 کانال

ادامه مطلب...

  اپلیکیشن کنترل پیامکی مدل TM6

اپلیکیشن اندروید دستگاه اس ام اس کنترل  TM6

ادامه مطلب...

  اپلیکیشن کنترل پیامکی مدل TR24 و G2PRO و TR54

اپلیکیشن اندروید مناسب برای کنترلرهای پیامکی مدل 2 کانال TR24 و G2PRO

ادامه مطلب...

  فعال سازی سریع مد مینی دزدگیر های جدید G2PRO تک الکتریک

کدهای مورد نیاز جهت راه اندازی مینی دزدگیر G2PRO سری جدید

ادامه مطلب...

  اپلیکیشن کنترل پیامکی مدل TR44 تک الکتریک

اپلیکیشن اندروید اس ام اس کنترل 4 کانال مدل TR44

ادامه مطلب...

  اپلیکیشن کنترل پیامکی مدل ZX4 تک الکتریک

اپلیکیشن اندروید اس ام اس کنترل 4 کانال مدل ZX4

ادامه مطلب...

  اپلیکیشن کنترل پیامکی های دارای سنسور دما و رطوبت تک الکتریک

اپلیکیشن اندروید مناسب برای دستگاه کنترل پیامکی مدل TH6

ادامه مطلب...

  راهنمای اس ام اس کنترل TR54

دریافت راهنمای اس ام اس کنترل

ادامه مطلب...

  راهنمای اس ام اس کنترل صبا سری جدید

دریافت راهنمای اس ام اس کنترل تک الکتریک سری صبا

ادامه مطلب...

  آموزش نصب سنسور دمای DS18B20

برخی دستگاههای اس ام اس کنترل تک الکتریک مانند سری AM-TM-TI قابلیت نصب سنسور دمای سه پایه DS18B20 دارند.

ادامه مطلب...

  اپلیکیشن فوتون

دریافت و نصب اپلیکیشن اندروید سیستم های حفاظتی فوتون

ادامه مطلب...

  تغییر مد ریموت کنترلر ZS7

روش تغییر مد عملکرد ریموت در دستگاههای 8 کانال ZS7 ریموت دار

ادامه مطلب...

  راهنمای هشدار دهنده نشت گاز ونوس سری A

برای استفاده و تنظیم شماره تلفن در حافظه نشت گاز ونوس سری A و سایر موارد نصب و استفاده به ترتیب زیر عمل نمایید

ادامه مطلب...

  راهنمای AM643-NEW

راهنمای استفاده از اس ام اس کنترل AM643 (سری جدید)

ادامه مطلب...

  فعال سازی سنسور TM6

برای اطلاع از مقدار دمای سنسورهای TM6 عبارت TEMP را به سیمکارت دستگاه ارسال نمایید .

ادامه مطلب...