برخی دستگاههای اس ام اس کنترل تک الکتریک مانند سری AM-TM-TI قابلیت نصب سنسور دمای سه پایه DS18B20 دارند.

نمونه دیگر سنسور DS18B20 که سیم دار می باشد و می بایست سیم های سنسور بر روی برد لحیم شوند در اس ام اس کنترلرهای TR44 – ZS7 – ZC16 و… مورد استفاده قرار میگیرند. روی برد این دستگاهها سه نقطه خالی قرار دارد که با حروف G – V – D مشخص شده است.

نصب سنسور ds18b20

 

سیم های سنسور هم معمولا به رنگهای مشکی ، قرمز و زرد می باشد. به ترتیب سیم مشکی به G و سیم زرد به D و سیم قرمز به V لحیم می شود.

توجه: در برخی سنسورهای سیم دار بجای رنگ مشکی از رنگ آبی استفاده شده است.

نکته : در صورتیکه قصد افزایش طول سنسور را دارید با توجه به نوع دستگاه سیم سنسور را به میزان اعلام شده می توانید افزایش دهید و حتما از جنس سیم سنسور (سه رشته) یا ترجیحا کابل سه رشته شیلد دار استفاده نمایید و حتما سیم های سنسور را به سیم جدید با دقت لحیم نمایید.