از اینجا عضو شوید
وارد شوید ثبت نام کنید

سنسور دما و رطوبت

NaN

سنسور PT100 PT100

۶۵,۰۰۰ تومان
NaN

سنسور دما DS18B20

۴۰,۰۰۰ تومان