روش تغییر مد عملکرد ریموت در دستگاههای 8 کانال ZS7 ریموت دار


برای تغییر مد کاری ریموت مدیر دستگاه پیامک های زیر را به سیمکارت داخل دستگاه ارسال نماید وضعیت رله ها در مد دلخواه قرار میگیرد.ZS7
مد فلیپ فلاپ : ( برای ریموت )
برای قرار گرفتن خروجی ها در مد فلیپ فلاپ باید عدد 4445 را به دستگاه ارسال کنید در این صورت دستگاه عبارت ALL RELAY TOGGLE MODE  برای کاربر ارسال خواهد کرد در این صورت با یکبار فشار دادن شاسی ریموت خروجی مورد نظر وصل و با فشار دادن مجدد همان شاسی خروجی مورد نظر قطع می گردد.

مد لحظه ای : ( برای ریموت )
برای قرار گرفتن خروجی ها در مد لحظه ای  باید عدد 4441 را به دستگاه ارسال کنید در این صورت دستگاه عبارت ALL RELAY MOM MODE   را برای کاربر ارسال خواهد کرد در این صورت با یکبار فشار دادن شاسی ریموت خروجی مورد نظر برای 1 ثانیه وصل و سپس قطع خواهد شد.

مد ترکیبی : ( برای ریموت )
برای قرار گرفتن خروجی ها در مد ترکیبی باید عدد 4443 را به دستگاه ارسال کنید در این صورت دستگاه عبارت RELAY TOGGLE MODE ... RELAY PULSE  را برای کاربر ارسال خواهد کرد در این صورت خروجی ها 1 تا 4 در مد فلیپ فلاپ وخروجی های 5 تا 8 در مد لحظه ای قرار خواهد گرفت

ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید