تهویه مطبوع تک الکتریک

  انواع فن سانتریفیوژ

انواع فن سانتریفیوژ بکوارد و فن سانتریفیوژ فوروارد

ادامه مطلب...

  قیمت فن سانتریفیوژ بکوارد

قبل از خرید فن سانتریفیوژ بکوارد دقت کنید و به مقایسه قیمت انواع فن سانتریفیوژ بکوارد بپردازید

ادامه مطلب...

  فن سانتریفیوژ

فن سانتریفیوژ یک دستگاه مکانیکی برای برای انتقال جریان هوا یا سایر گازها می باشد. اصطلاح دمنده یا بلوئر و فن های لانه سنجابی به علت شباهت ظاهری به صورت مترادف استفاده می شوند.‌ این هواکش ها سرعت و حجم جریان هوا را به وسیله چرخش پروانه یا ایمپلر افزایش می دهند.

ادامه مطلب...

  انواع فن در تهویه مطبوع

دسته بندی انواع فن در تهویه مطبوع

ادامه مطلب...