کنترل راه دور 12 کانال در برخی مدل ها همراه با کیپد می باشند


کنترل راه دور 12 کانال دارای ریموت کنترل و صفحه کلید که اصول کار با کی پد کنترل راه دور 12 کانال بصورت زیر است:

 

کیپد کنترل راه دور


مد فلیپ فلاپ (قطع و وصل ) :
- با فشار دادن کلید 1 و زدن START خروجی 1 روشن می شود . و با فشار دادن کلید 1 و زدن STOP خروجی 1 خاموش می شود
- با زدن کلید های 2 تا 12 نیز به همین شکل عمل کنید .
- با زدن عدد 13 و زدن START خروجی های 1 تا 6 روشن می شود . و با زدن عدد 14 و زدن START خروجی های 7 تا 12 روشن می شود با زدن عدد 15 و زدن STOP خروجی های 1 تا 6 خاموش می شود . و با زدن عدد 16 و زدن STOP خروجی های 7 تا 12 خاموش می شود .

مد لحظه ای 1 ثانیه :
- با فشار دادن عدد 1 و زدن استارت خروجی 1 به مدت 1 ثانیه وصل و سپس قطع خواهد شد . با زدن کلید های 2 تا 12 نیز به همین شکل عمل کنید .  
مدت زمان وصل خروجی را می توان با فشار دادن کلید های F1  F2  F3 تغیر داد. کلید F1 300 میلی ثانیه --- کلید f2 1 ثانیه --- کلید F3 2 ثانیه

مد یکی به جای دیگری :
- با فشار دادن عدد 1 و زدن استارت خروجی 1 وصل خواهد شد . با زدن کلید های 2 تا 12 نیز خروجی قبلی قطع و خروجی جدی وصل می شود . برای قطع کردن خروجی عدد آخرین خروجی که روشن بوده وارد کرده و STOP را بزنید .

مد ترکیبی:
- با فشار دادن کلید 1 تا 6 و زدن START خروجی 1 تا 6 روشن می شود . و با فشار دادن کلید 1 تا 6 و زدن STOP خروجی 1 تا 6 خاموش می شود
- با فشار دادن عدد 7 تا 12 و زدن استارت خروجی 7تا 12 به مدت 1 ثانیه وصل و سپس قطع خواهد شد .

ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید