راه اندازی کنترل دما و رطوبت TH6

برای راه اندازی اولیه دسنگاه TH6  ابتدا سیم کارت را درون دستگاه قرار داده و آنتن دستگاه را متصل کنید و یک آداپتور 12 ولت 2 تا 5 آمپر را به ترمینال های دستگاه در قسمت 12V با رعایت + مثبت و منفی متصل کنید . چراغ NET به صورت چشمک زن و چراغ STAT روشن می شود در صورتی که دستگاه شبکه را شناسایی کرده باشد چراغ NET هر 3 ثانیه یکبار روشن و خاموش می شود . برای راه اندازی دستگاه باید منتظر بمانید تا چراغ STAT خاموش شود ( این زمان 60 ثانیه می باشد ) .

TH6


در صورتی که کاربر ، مراحل بالا را به درستی انجام داده باشد دستگاه آماده به کار می باشد و کاربر می تواند تنظیمات مربوط به مدیریت سیستم و کنترل رله های خروجی و ورودی ها را برای دستگاه ارسال کند .