تغییر رمز اس ام اس کنترل TR54

در صورتی که مدیر بخواهد پسورد مدیریت سیستم اس ام اس کنترل TR54 PRO را تغییر دهد میتواند با ارسال کلمه عبور قبلی و کلمه عبور جدید آن را تغییر دهد .

TR54


فرمت ارسال دستور تغییر پسورد مدیریت سیستم :

پسورد جدید;پسورد قبلی
نمونه : 96101;27899
این پسورد باید 5 رقم باشد و می تواند شامل حروف و اعداد باشد و یا ترکیبی از حروف و اعداد باشد .
به طور مثال   876JK  

در صورتی که دستگاه توسط 1 مدیر کنترل می شود می تواند تمامی پسورد های سیستم را تغییر دهد .