اپلیکیشن اندروید مناسب برای کنترلرهای پیامکی مدل 2 کانال TR24 و G2PRO

برای دریافت اپلیکیشن و نصب روی موبایل روی عکس زیر بزنید و آنرا نصب نمایید و مورد استفاده قرار دهید.

اپلیکیشن TR44
دریافت اپلیکیشن