انواع فن سانتریفیوژ بکوارد و فن سانتریفیوژ فوروارد


1- فن سانتریفیوژ بکوارد با پره ایروفل(AF)
2- فن سانتریفیوژ فوروارد (FC)
3- فن سانتریفیوژ فوروارد(AF)
4- فن سانتریفیوژ بکوارد با پره منحنی شکل (BI)
5- فن سانتریفیوژ پره رادیالی (RT)
6- فن سانتریفیوژ با پره های شعاعی (RB)

انواع فن


فن سانتریفیوژ بکوارد با پره منحنی شکل (BI)
بهترین راندمان مکانیکی و کمترین صدا را نسبت به بقیه سانتریفیوژها دارند. این پره های ایرفویلی توخالی است و معمولا در سایزهای متوسط و بزرگ استفاده می شود.

فن سانتریفیوژ فروارد (FC)
این پره ها تک ضخامت هستند و در بقیه قسمتها ، ساختمانی شبیه سانتریفیوژها با پره های ایرفویل دارند.آنها راندمان کمتری دارند ولی دارای عملکرد خوبی برای تخلیه هوای محتوی ذرات معلق دارند.. در این نوع فن ها جهت جابجایی حجم زیاد هوا ، زاویه پره ها بزرگتر در نظر گرفته می شود. این فن ها جهت خنک کردن کوره های کوچک و تجیهزات مورد اسفاده قرار میگیرد.

فن سانتریفیوژ بکوارد با پره منحنی شکل (BI)
این نوع فن اقتصادی تر می باشد ولی قدرت متریال آنها ضعیف تر و راندمان آنها کمتر است.

فن سانتریفیوژ پره رادیالی (RT)
این سانتریفیوژها پره ها منحنی شکل هستند با جریان خوب در لبه ها. فقط نوک پره ها در حالت رادیال قرار دارد . این نوع فن معمولا در سایزهای بزرگ استفاده می شوند با قطرهای بین 30 تا 60 اینچ برای کاربردهای صنعتی و تحت شزایط دمای بالا

فن سانتریفیوژ با پره های رادیالی
پره های این سانتریفیوژها به صورت ناهموار است با راندمان پایین به خاطر عدم جریان های مماسی در لبه ها. این پره ها برای گازهای خورنده وقتی مواد ساینده وجود دارد ،مورد استفاده قرار میگیرد.

ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید