بوسیله تایمر قابل برنامه ریزی آنالوگ و تایمر دیجیتال می توان آبیاری اتوماتیک را برای طراوات بیشتر گیاهان بکار برد.


تایمر قابل برنامه ریزی در سیستم های آبیاری اتوماتیک بکار برده می شود بطوریکه به کمک شیر برقی آب که به تایمر متصل می شود می توان تایمر را برنامه ریزی نمود تا راس ساعت های دلخواه در طی هفته یا یک ماه در زمان مقرر شروع به آبیاری کند و پس از طی شدن زمان تنظیم شده شیر برقی مسیر آب را ببندد.

علاوه بر تایمر آبیاری می توان از سیستم های کنترل راه دور با موبایل برای آبیاری از راه دور استفاده نمود بطوریکه با موبایل از هر فاصله ای حتی هزاران کیلومتر دورتر می توان شیر برقی را برای آبیاری راه اندازی نمود و پس از طی شدن زمان آبیاری بصورت خودکار یا یک پیامک شیر برقی را بست.

علاوع بر آبیاری از راه دور گیاهان می توان بوسیله دوربین بیسیم از راه دور بر آبیاری گیاهان نیز نظارت نمود و هزاران کیلومتری کنترل و نظارت بر گیاهان را به عهده گرفت.

ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید