اپلیکیشن کنترل پیامکی های دارای سنسور دما و رطوبت تک الکتریک

برای دریافت اپلیکیشن و نصب روی موبایل روی عکس زیر بزنید و آنرا نصب نمایید و مورد استفاده قرار دهید.

اپلیکشن کنترل دما و رطوبت

دریافت اپلیکیشن کنترل دما و رطوبت