دستگاه کاربردی کنترل راه دور پیامکی MEGA4 در دو مدل با سنسور دما و دما رطوبت توسط تک الکتریک عرضه شده است.

دریافت و نصب اپلیکیشن MEGA4

 

راهنمای PDF کاربری نرم افزار اندروید کنترل پیامکی 4 MEGA