برای دریافت اپلیکیشن و نصب روی موبایل روی مدل زیر بزنید و آنرا نصب نمایید و مورد استفاده قرار دهید.


دریافت اپلیکیشن ZC16SMART

ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید