با استفاده از کدهای زیر به سرعت مد دزدگیر TA44 را راه اندازی و مورد استفاده قرار دهید.


ابتدا مدیر را با ارسال کد زیر به سیمکارت دستگاه تعریف نمایید :
Admin

سپس کد زیر را پیامک نمایید و منتظر پاسخ دستگاه باشید:
Opt#10

سپس کد زیر را پیامک نمایید و منتظر پاسخ دستگاه باشید:
Opt#16

سپس کد زیر را پیامک نمایید و منتظر پاسخ دستگاه باشید:
Alarmon

سپس کد زیر را پیامک نمایید و منتظر پاسخ دستگاه باشید:
Alarm#01

سپس کد زیر را پیامک نمایید و منتظر پاسخ دستگاه باشید:
Opt#21

زون 1 دستگاه TA44 زون 24 ساعته می تواند باشد که با کد زیر فعال می شود:
Opt#44

در صورت نیاز برای غیر فعال سازی زون 24 ساعته کد زیر را پیامک نمایید:
Opt#55

فعال کردن مد گزارش به مدیر در صورتیکه دزدگیر با ریموت فعال یا غیرفعال شود:
Opt#32

غیر فعال کردن مد گزارش به مدیر در صورتیکه دزدگیر با ریموت فعال یا غیرفعال شود:
Opt#33

سایر کدهای مورد نیاز در دفترچه راهنما TA44 قابل مشاهده می باشد.

ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید