با فعال کردن آلارم مد می توانید با تحریک ورودی 4 دستگاه خروجی رله 4 دستگاه را برای مدت زمانی که تعیین می کنید روشن نگه داشته و سپس قطع گردد.


فعال سازی آلارم مد:
برای فعال کردن این حالت alarmon را به شماره سیمکارت درون دستگاه ارسال کنید سیستم با ارسال IN4 ALARM ACTIVE آن را تایید می کند.

مشاهده وضعیت آلارم مد با پیامک :
برای اطلاع از وضعیت فعال یا غیر فعال بودن آلارم stalarm را به دستگاه ارسال کنید . دستگاه با ارسال active یا deactive وضعیت آلارم را مشخص می کند .

غیر فعال سازی آلارم مد:
برای غیر فعال کردن این حالت باید alamoff را به دستگاه ارسال کنید سیستم با ارسال IN4 ALARM DEACTIVE آن را تایید می کند

زمان دادن برای تعیین تایم وصل رله 4 :
برای تایم دادن به این حالت باید کاراکتر alarm سپس کاراکتر # و در انتها زمان مورد نظر را بر حسب دقیقه نوشته و به دستگاه پیامک کنید.

مثال برای تعیین زمان آلارم مد:
برای نمونه اگر بخواهیم خروجی چهار به مدت  3 دقیقه روشن بماند باید کد alarm#3 را به دستگاه ارسال کنید
توجه: در صورتی که عدد شما از 999 بالاتر باشد سیستم برای شما error ارسال می کند.

در این حالت با تحریک مثبت ورودی 4 دستگاه برای مدیران SMS ارسال شده و با قطع تحریک مثبت ( قطع برق) خروجی 4 برای مدت 3 دقیقه روشن شده و پس از آن خاموش می گردد ضمن اینکه پیامک آن به مدیریت سیستم ارسال می شود و در صورتی که حالت تماس ورودی 4 فعال شده باشد با مدیریت سیستم تماس گرفته میشود.
از این حالت برای قطع برق یا سیستم های حفاظتی استفاده می گردد و ورودی میتواند به یک سنسور چشمی ، مگنت یا آلتراسونیک وصل شود.

ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید