برای پارامترهای تنظیم دمای حداقل و حداکثر دما در دستگاه کنترل پیامکی TR44 از روش زیر استفاده نمایید.


برای تنظیم و کنتل دما در دستگاه TR44 باید سنسور دمای DS18B20 روی دستگاه نصب شده باشد و طبق راهنمای زیر اقدام به تنظیم دما نمایید:
حالت دما :
- برای اطلاع از مقدار دما TEMP را به دستگاه ارسال کنید

فعال سازی مد دما :
- برای فعال کردن مد دما برای حالت حداقل و حداکثر باید TMPON را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال TEMP MODE ON آن را تایید می کند.

غیر فعال کردن مد دما :
- برای غیر فعال کردن مد دما برای حالت حداقل و حداکثر باید TMPOFF را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال TEMP MODE OFF آن را تایید می کند

کنترل حداقل دما :
- جهت کنترل مقدار حداقل دما میبایستی در ابتدا کاراکتر TML سپس کاراکتر / و در انتها مقدار دمای مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم دمای حداقل روی  24 درجه سانتیگراد باشد باید TML/24  به دستگاه پیامک زده شود.

کنترل حداکثر دما :
- جهت کنترل مقدار حداکثر دما میبایستی در ابتدا کاراکتر TMH سپس کاراکتر / و در انتها مقدار دمای مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم دمای حداقل روی 44 درجه سانتیگراد باشد باید TMH/44  به دستگاه پیامک زده شود.

تعریف دمای منفی :
- برای دادن دمای منفی باید بعد از / علامت منفی را قرار دهید به طور مثال برای وارد کردن عدد منفی 5 باید tml/-5 را ارسال کنید

گذر از دمای حداقل و حداکثر :
- در صورتی که دما از میزان حداقل یا حداکثر عبور کند  یک SMS برای مدیران 1 تا 5  ارسال می شود .

فعال و غیر فعال سازی تماس تلفنی:
- برای فعال کردن حالت تماس مد دما باید tmpcallon را به دستگاه ارسال و برای غیر فعال کردن آن tmpcalloff را به دستگاه ارسال نمایید

روشن و خاموش رله های خروجی تابع دما :
- پس از افزایش دما و وصل شدن رله 1 در صورتی که دما به حالت میانگین باز گردد رله 1 خاموش می شود  
- پس از کاهش دما و وصل شدن رله 2 در صورتی که دما به حالت میانگین باز گردد رله 2 خاموش می شود 

محاسبه میانگین دما :
دمای میانگین حاصل جمع دمای بالا و دمای پایین تقسیم به 2          tmh+tml/2
 

نحوه کالیبراسیون سنسور دما:
توجه: در صورتی که می خواهید دما را کالیبره کنید برای افزایش دمای سنسور باید hit سپس  /  و پس از آن عدد دمایی که میخواهید به آن اضافه شود را برای دستگاه ارسال کنید به طور مثال برای افزایش 2.5 درجه ای دما باید hit/2.5 را به دستگاه ارسال کنید .

توجه : در صورتی که می خواهید دما را کالیبره کنید برای کاهش دمای سنسور باید lot سپس  /  و پس از آن عدد دمایی که میخواهید از آن کم  شود را برای دستگاه ارسال کنید به طور مثال برای کاهش 3درجه ای دما باید lot/3 را به دستگاه ارسال کنید .

دقت کنید در صورتی که شما قصد افزایش یا کاهش دما را دارید دما ی ارسالی شما از مقدار اصلی دمای سنسور کم یا اضافه خواهد شد. به طور مثال دمای نشان داده شده 20 درجه می باشد شما آن را با دستور hit/2 2درجه افزایش داده که دمای نشان داده شده 22 درجه خواهد شد . حالا اگر دستور lot/2 را برای آن ارسال کنید دمای نشان داده شده 18 در جه نمایش داده می شود در واقع از دمای اصلی سنسور که 20 درجه می باشد کم شده است .


ریست دمای کالیبره شده :
در صورتی که میخواهید کالیبره را ریست کنید دستور RSTCALIBR را برای دستگاه ارسال کنید مقادیر شما صفر خواهد شد

مشاهده مقدار دمای کالیبره شده :
در صورتی که می خواهید مقدار کالیبره را ببنید دستور CALIBRATION را به دستگاه ارسال کنید . دستگاه مقادیر را برای شما ارسال می کند .

توجه: برای فعال کردن حالت تماس مد دما باید tmpcallon را به دستگاه ارسال و برای غیر فعال کردن آن tmpcalloff به دستگاه ارسال نمایید
نکته : در صورتی از سنسور دما استفاده نمی کنید این مد را فعال نکنید.
هنگام برگشتن دما به حالت normal نیز برای کاربر پیامک داده می شود

ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید