ورودی در دستگاه اس ام اس کنترل چه کاربردی دارد؟

ورودی ها در دستگاه‌های اس ام اس کنترل کاربرد گزارشی دارند بطور مثال می توان به ورودی ها انواع سنسورهای دیجیتال مانند چشم الکترونیک ، دتکتور دود و… را متصل نمود.

ورودی اس ام اس کنترل


به محض مشاهده حرکت توسط چشم الکترونیک ورودی اس ام اس کنترل تحریک شده و برای مالک دستگاه پیامک هشدار ارسال می نماید و یا می تواند به صورت خودکار با مالک دستگاه تماس بگیرد..

اگر در ورودی دتکتور دود نصب شده باشد به محض تشخیص وجود دود می تواند با مالک دستگاه تماس گرفته یا پیامک ارسال نماید .

از دیگر مزیت های ورودی در برخی مدل های اس ام اس کنترل تک الکتریک ارتباط بین ورودی و خروجی می باشد بطوری که با تحریک ورودی میتواند یک خروجی را وصل یا قطع نماید.

نمونه کاربردی این مثال این است که اگر وجود دود توسط دتکتور تشخیص داده شده با مالک دستگاه تماس گرفته و هشدار دود را اطلاع رسانی می کند و همزمان میتواند یک هود یا فن تهویه را نیز روشن نماید.