تنظیم عادی و تنظیم پیشرفته ترموستات سام وان


ترموستات سام وان دارای تنظیمات عادی و پیشرفته است و پش از تنظیم می توانید به عنوان یک ترموستات تابلویی دقیق از آن استفاده نمایید.

تنظیم ترموستات سام وان

 

راهنمای تنظیم عادی ترموستات سام وان :
1- برای تنظیم عادی ترموستات با فشار آنی کلید (set) نمایشگر شروع به چشمک زدن میکند که با فشردن کلیدهای (up) و (down) دمای مورد نظر قابل تنظیم است.
2- با فشردن لحظه ای کلید (set) از تنظیمات خارج خواهید شد.

راهنمای تنظیم پیشرفته ترموستات سام وان :
1- کلید (set) را 5 ثانیه فشار دهید تا واژه ی (DIF) نمایش داده شود، (DIF) از 0٫1 تا 20 با کلیدهای (up) و (down) قابل تنظیم است که این عدد نشان دهنده ی دامنه روشن شدن دستگاه میباشد، بطور مثال اگر دمای اصلی ترموستات روی 38 تنظیم شده باشد و (DIF) دو تعیین شده باشد، رله 1 دستگاه با رسیدن دما به 38 قطع شده و زمانیکه دما به 36 رسید رله 1 وصل خواهد شد به عبارتی مقدار (DIF) اختلاف بین قطع و وصل رله 1 بر حسب درجه سانتیگراد میباشد

2- با فشار لحظه ای مجدد کلید (set) واژه ی (Dlt) نشان داده خواهد شد (dlt) زمان استارت رله 1 بعد از رسیدن به دمای مینیمم را بر حسب ثانیه نشان داده و از 0 تا 240 ثانیه قابل تنظیم است.

3- با فشار لحظه ای مجدد کلید (set) واژه ی (typ) نمایش داده میشود که برای تعیین حالت گرمایشی و سرمایشی ترموستات استفاده میشود و با فشردن کلیدهای (up) و (down) حرف (H) در حالت گرمایشی و (C) حالت سرمایشی قابل تنظیم است به عبارتی برای نصب در ماشین جوجه کشی حالت (H) و برای نصب در سردخانه حالت (C) باید انتخاب شود.

4- با فشار لحظه ای مجدد کلید (set) واژه ی (Pro) نمایش داده میشود که به وسیله آن نقطه ی بحران برای ترموستات قابل تنظیم است و به نوعی در این دما رله 2 عمل میکند میتوان به رله 2 یک آژیر برای اعلام بحران یا یک وسیله کمکی گرمایشی یا سرمایشی متصل نمود.

5- با فشار لحظه ای مجدد کلید (set) واژه ی (rst) نمایش داده میشود که برای کالیبره کردن ترموستات با یک دماسنج مرجع استفاده میشود ، در حالت عادی عدد (0٫0) که نشان دهنده کالیبره بودن دستگاه است نمایش داده میشود و با کلیدهای (up) و (down) قابل تنظیم است و میتوان اختلاف احتمالی دمای نشان داده شده توسط ترموستات با یک دماسنج مرجع را از بین برد.

6- با فشار 5 ثانیه ای کلید (set) از حالت تنظیمات خارج خواهید شد.
تغییر طول سیم سنسور ترموستات در نمایش میزان دما و عملکرد تاثیر دارد و باید در صورت لزوم با یک دماسنج مرجع کالیبره شود.
در ترموستات سام وان (samwon) در پشت دستگاه ورودی های 1(مشکی) و 2(سفید) و 3(قرمز) سنسور، ورودی های 4 و 5 و 6 رله 2 یا رله ی (pro) ورودیهای 7 و 8 و 9 رله ی 1 یا رله ی اصلی، ورودیهای 11 و 12 محل اتصال فاز و نول میباشد .

ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید