دستگاه کنترل راه دور پیامکی لوازم برقی با قابلیت ترموستات قابل تنظیم از راه دور با موبایل


ترموستات پیامکی :
دستگاه TR44Pro و ZX4 که به عنوان کنترل راه دور پیامکی استفاده می شوند اگر به آنها سنسور دما اضافه نماییم به عنوان ترموستات با تنظیم از راه دور قابل استفاده می باشند.

tr44s zx4

مثال برای تعیین دمای حداقل ، حداکثر و میانگین :
بطور مثال اگر بخواهیم یک وسیله را در دمای 27 درجه روشن و در دمای 34 درجه خاموش نماید می توان با تعیین حداقل دمای 27 و حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد رله های 1 و 2 آنرا خودکار روشن و خاموش نمود.

اما چرا حداقل 27 و حداکثر 41 درجه باید تنظیم شود؟
چون این دستگاه از حاصل جمع دمای حداقل و حداکثر که میانگین دما بدست می آید می توان دمای قطع را تعیین نمود.

دریافت مقدار دما روی موبایل:
برای اطلاع از مقدار دما دستور TEMP را به شماره سیم کارت دستگاه ارسال کنید

فعال سازی مد دما برای قطع و وصل خروجی :
برای فعال کردن مد دما برای حالت حداقل و حداکثر باید TMPON را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال TEMP MODE ON آن را تایید می کند.

غیر فعال سازی مد دما برای قطع و وصل خروجی :
برای غیر فعال کردن مد دما برای حالت حداقل و حداکثر باید TMPOFF را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال TEMP MODE OFF آن را تایید می کند.

کنترل مقدار حداقل :
جهت کنترل مقدار حداقل دما میبایستی در ابتدا کاراکتر TML سپس کاراکتر / و در انتها مقدار دمای مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم دمای حداقل روی  27 درجه سانتیگراد باشد باید TML/27  به دستگاه پیامک زده شود.

کنترل مقدار حداکثر :
جهت کنترل مقدار حداکثر دما میبایستی در ابتدا کاراکتر TMH سپس کاراکتر / و در انتها مقدار دمای مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم دمای حداقل روی 41 درجه سانتیگراد باشد باید TMH/44  به دستگاه پیامک زده شود.


در صورتی که دما از میزان حداقل یا حداکثر عبور کند  یک SMS برای مدیران 1 تا 5  ارسال می شود .

امکان برقراری تماس در حالت دما :
برای فعال کردن حالت تماس مد دما باید tmpcallon را به دستگاه ارسال و برای غیر فعال کردن آن tmpcalloff را به دستگاه ارسال نمایید.

قطع و وصل راه های خروجی :
پس از افزایش دما و وصل شدن رله 1 در صورتی که دما به حالت میانگین باز گردد رله 1 خاموش می شود  
پس از کاهش دما و وصل شدن رله 2 در صورتی که دما به حالت میانگین باز گردد رله 2 خاموش می شود  


تعیین دمای میانگین :
دمای میانگین حاصل جمع دمای بالا و دمای پایین تقسیم به 2
tmh+tml/2

ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید