کنترل راه دور کولر آبی

راحتی و آسایش لازمه زندگیست از همین رو کلید هوشمند کولر آبی با قابلیت کنترل راه دور کولر آبی توسط تک الکتریک ساخت شد.
ویژگی کلید هوشمند کولر آبی :
امکان تعریف زمان برای روشن و خاموش شدن کولر آبی با حالت تایمر استارت و تایمر اسلیپ
امکان تعریف مقدار دمای حداقل و حداکثر برای روشن و خاموش شدن کولر آبی بر اساس گرما و خنکی هوای محیط و امکان تعییر دور یا سرعت کولر از کم به زیاد و بالعکس متناسب با دمای محیط
امکان مشاهده مقدار دمای محیط و مقدار دمای تنظیمی بصورت همزمان روی نمایشگر کلید هوشمند کولر آبی
امکان کنترل راه دور مولر آبی با ریموت رادیویی که با وجود مانع و از اتاق های دیگر هم بتوان کولر آبی را روشن خاموش یا کنترل نمود

این ویژگی های خاص در کلید هوشمند کولر آبی مدل TR92 NEW در نظر گرفته شده است. که می توانید در اینجا مشاهده نمایید.