ترموستات قابل تنظیم از راه دور

در ترموستات پیامکی مدل TM6 تک الکتریک قابلیت تنظیم دما از راه دور برای 1 تا 4 سنسور دما امکان پذیر است.

محدوده کار دمای سنسور از 40- تا 125 درجه سانتیگراد می باشد و می توان طول کابل سنسور را تا 30 متر هم افزایش دهید و در صورتیکه خطای دما مشاهده کردید آنرا طبق راهنمای دستگاه کالیبره نمایید.

ترموستات پیامکی

گزارش لحظه ای دما روی موبایل :
می توانید هر لحظه گزارش دما را با یک دستور روی موبایل خود با صدها کیلومتر فاصله مشاهده نمایید.

فعال یا غیر فعال سازی هر سنسور بطور جداگانه :
در دستگاه TM6 امکان فعال یا غیر فعال نمودن هر سنسور بصورت جداگانه وجود دارد
برای هر سنسور دما می توان حداقل و حداکثر دما تعیین نمود که تنظیمات آن از راه دور طبق راهنمای دستگاه امکانپذیر است.
در صورتیکه برای هر سنسور دمای حداقل و حداکثر تعریف نمایید زمانیکه دما به حداقل یا حداکثر برسد رله مربوط به سنسور وصل می شود و زمانیکه دمای حد بالا 2 درجه کم شود نرمال شده و رله قطع می شود و زمانیکه دمای حد پایین 2 درجه افزایش یابد به حالت نرمال رفته و رله قطع میشود.

یعنی در صورتیکه دمای حد بالا روی 30 درجه تنظیم شده باشد دستگاه روی 30 درجه آلارم می دهد و روی 28 درجه دما نرمال می شود. در دمای پایین نیز اگر بطور مثال روی 10 درجه سانتیگراد تنظیم شده باشد روی 10 درجه دستگاه آلارم می دهد و روی 12 درجه دما نرمال می شود.

فعال سازی آژیر دما روی رله 5
با فعال سازی این دستور زمانیکه دما از حد مجاز عبور کند و به حداقل یا حداکثر برسد رله 5 به مدت 30 ثانیه وصل و سپس قطع می شود که می توانید آنرا برای متصل کردن به یک آزیر استفاده نمایید.

کالیبراسیون دمای سنسورها
بوسیله پیامک و یک سنسور یا دماسنج دقیق تر می توان عملیات کالیبراسیون سنسورها را به آسانی انجام داد و امکان ریست کالیبراسیون از راه دور هم وجود دارد.