یکی از ویژگی های ترموستات های پیامکی قابلیت تنظیم دما از راه دور و گزارش دما از راه دور بر روی موبایل است


در ترموستات پیامکی مدل TM6 تک الکتریک قابلیت تنظیم دما از راه دور برای 1 تا 4 سنسور دما امکان پذیر است.

محدوده کار دمای سنسور از 40- تا 125 درجه سانتیگراد می باشد و می توان طول کابل سنسور را تا 30 متر هم افزایش دهید و در صورتیکه خطای دما مشاهده کردید آنرا طبق راهنمای دستگاه کالیبره نمایید.

ترموستات پیامکی

گزارش لحظه ای دما روی موبایل :
می توانید هر لحظه گزارش دما را با یک دستور روی موبایل خود با صدها کیلومتر فاصله مشاهده نمایید.

فعال یا غیر فعال سازی هر سنسور بطور جداگانه :
در دستگاه TM6 امکان فعال یا غیر فعال نمودن هر سنسور بصورت جداگانه وجود دارد
برای هر سنسور دما می توان حداقل و حداکثر دما تعیین نمود که تنظیمات آن از راه دور طبق راهنمای دستگاه امکانپذیر است.
در صورتیکه برای هر سنسور دمای حداقل و حداکثر تعریف نمایید زمانیکه دما به حداقل یا حداکثر برسد رله مربوط به سنسور وصل می شود و زمانیکه دمای حد بالا 2 درجه کم شود نرمال شده و رله قطع می شود و زمانیکه دمای حد پایین 2 درجه افزایش یابد به حالت نرمال رفته و رله قطع میشود.

یعنی در صورتیکه دمای حد بالا روی 30 درجه تنظیم شده باشد دستگاه روی 30 درجه آلارم می دهد و روی 28 درجه دما نرمال می شود. در دمای پایین نیز اگر بطور مثال روی 10 درجه سانتیگراد تنظیم شده باشد روی 10 درجه دستگاه آلارم می دهد و روی 12 درجه دما نرمال می شود.

فعال سازی آژیر دما روی رله 5
با فعال سازی این دستور زمانیکه دما از حد مجاز عبور کند و به حداقل یا حداکثر برسد رله 5 به مدت 30 ثانیه وصل و سپس قطع می شود که می توانید آنرا برای متصل کردن به یک آزیر استفاده نمایید.

کالیبراسیون دمای سنسورها
بوسیله پیامک و یک سنسور یا دماسنج دقیق تر می توان عملیات کالیبراسیون سنسورها را به آسانی انجام داد و امکان ریست کالیبراسیون از راه دور هم وجود دارد.

ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید