کنترل راه دور پمپ

با تجهیزات کنترل راه دور رادیویی و کنترل راه دور پیامکی می توانید از فاصله نزدیک تا فاصله های دور حتی شهر دیگری و هزاران کیلومتری پمپ آب خود را روشن و خاموش نمایید و گزارش روشن یا خاموش پمپ را بصورت پیامک روی موبایل خود مشاهده نمایید. استفاده از کنترل راه دور پمپ که توسط تک الکتریک طراحی و ساخته شده است بسیار آسان است و حتی کشاورزان عزیز با گوشی های ساده و معمولی نیز می توانند از این دستگاه کارآمد به بهترین و ساده ترین شکل برای کنترل پمپ های آب و شیرهای برقی برخوردار شوند.

 

کنترل راه دور پمپ

در حال حاضر کنترل راه دور پیامکی تک الکتریک با موبایل ، پیامک و اپلیکیشن میتواند پمپ آب را روشن و خاموش نمود.

مشاوران تک الکتریک آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند