چگونه دمای استخر را بوسیله ترموستات کنترل نماییم

برای گرم کردن آب استخر نیاز به سیستم گرمایشی است که این سیستم می بایست بوسیله ترموستات استخر تنظیم گردد.در استخر بدن انسان در میان یک سیال به عنوان محیط واسطه برای انتقال حرارت قرار می گیرد. در داخل استخر نیز برای آن که افراد احساس خوشایندی داشته باشند و در دراز مدت سلامت آن ها به خطر نیفتد،دمای آب باید در محدوده مناسبی قرار داشته باشد که همگی این تناسب ها بوسیله ترموستات استخر بصورت خودکار انجام می شود.

مدل های مختلف ترموستات استخر ایرانی و ترموستات های وارداتی توسط تک الکتریک عرضه شده است.برخی از نمونه های ترموستات استخر را از اینجا مشاهده نمایید.