می توانید به دستگاههای اس ام اس کنترل تک الکتریک انواع چشم الکترونیک سیمی را متصل نمایید.


کاربرد چشم الکترونیک در اس ام اس کنترل

در دستگاههای اس ام اس کنترل تک الکتریک می توانید چشم الکترونیک یا رادار سیمی را به ورودی های دستگاه متصل نمود. بطور مثال در اس ام اس کنترل 4 ورودی و 4 خروجی مدل TR44Pro میتوان یک یا چند چشم الکترونیک را به ورودی های اس ام اس کنترل طبق نقشه فوق متصل نمود.

نصب چشم روی اس ام اس کنترل

 

ورودی های دیجیتال 1 تا 3 در اس ام اس کنترل TR44

توجه : ورودی های 1 و 2 و 3 میتواند پس از تحریک چشم الکترونیک (با مشاهده حرکت ) فعال شود و پس از فعال شدن اخطار را بصورت پیامک به مالک دستگاه اطلاع دهد و یا بصورت تماس تلفنی ارتباط برقرار نماید.

متصل نمودن چشم به ورودی 4

با متصل نمودن چشم الکترونیک به ورودی 4 با فرض اینکه دستور ALARMON را بصورت پیامک برای سیمکارت دستگاه ارسال کرده باشید و مدت زمان را نیز با کد فرضی ALARM#1 ارسال کرده باشید خروجی 4 به مدت 1 دقیقه وصل شده و سپس قطع می شود. این ویژگی برای متصل نمودن آژیر به خروجی 4 کاربرد دارد تا مانند یک دزدگیر عمل نماید.

متصل نمودن دو یا چند چشم الکترونیک به اس ام اس کنترل

در صورتیکه بخواهید بیش از یک چشم الکترونیک به دستگاه اس ام اس کنترل متصل نمایید می بایست تغذیه چشم ها را بصورت موازی و خروجی چشم ها را بصورت سری طبق شکل زیر متصل نموده و در نهایت به اس ام اس کنترل متصل نمایید. در این حالت هر یک از چسم ها ممکن است با فاصله زیاد نصب شده باشند ولی به محض تحریک هر چشم الکترونیک دستگاه اس ام اس کنترل اخطار مشاهده حرکت را به ورودی اعلام میکند و دستگاه نیز پیامک هشدار را ارسال می نماید.

 

 

تعداد چشم های الکترونیک می تواند بیشتر شود و بصورت سری متصل شود و یا چشم های نقاط مختلف هر کدام به یکی از ورودی ها متصل شود تا اخطار آنها نیز بصورت مجزا اطلاع رسانی شود.

ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید