خرید ماینر ایرانی

در حال حاضر در ایران شرکت های جدیدی در حال طراحی و ساخت ماینر ایرانی می باشند که با طی کردن مراحل قانونی می توان آنها را تهیه نمود و به استخراج رمز ارز پرداخت.

هم اکنون شرکت های فعالی در استانهای خراسان و زنجان فعالیت جدی خود را آغاز نموده اند.

 

این خبر در حال تکمیل می باشد...