تایمر بهسا

تایمر بهسا یک شیر برقی با ورود و خروج آب دارد و به آسانی برای آبیاری گیاهان برنامه ریزی و مورد استفاده قرار میگیرد.با توجه به نوع ساخت تایمر بهسا بیشتر برای آبیاری گیاهان آپارتمانی و باغچه های کوچک بسیار مناسب است.

تایمر بهسا


فقط کافیست برنامه مورد نظر را به تایمر بدهید تا راس ساعت های دلخواه شما شروع بکار نموده و گیاهان را بصورت اتوماتیک آبیاری نماید و طراوت خاصی به گیاهان بخشیده شود.
قیمت مناسب این تایمر و شیر برقی آن استفاده آنرا نیز برای اغلب افراد مقدور نموده است.

می توانید در اینجا مشخصات کامل تایمر آبیاری اتوماتیک بهسا را مشاهده نمایید.