ترموستات سه رله ترمونیت با سنسور و رله مجزا


ویژگی های ترموستات سه رله ترمونیت را بیشتر بشناسید:
اندازه گیری دما با دقت یک دهم درجه
کنترل دقیق دما
استفاده به عنوان کنترل کننده سرمایش یا گرمایش
نمایش دمای محفظه و دمای اواپراتور
تنظیم سرعت و دقت خواندن دما
تاخیر اولیه قابل تنظیم برای فعال شدن رله اصلی
تاخیر قابل تنظیم بین دو بار روشن شدن متوالی رله اصلی
امکان تعریف زمان های روشن و خاموش خروجی رله در صورت رخ دادن خطا یا قطعی در سنسور دما
تعیین نمایش دما با رقم اعشاری یا بصورت عدد صحیح
امکان کالیبراسیون حسگرها
پیاده سازی عملکرد برفک زدایی با استفاده از المنت یا گاز داغ
مدیریت عملکرد برفک زدایی با روشهای گوناگون دمایی، زمانی و ترکیبی
انجام عملیات برفک زدایی بصورت دستی با فشردن یک کلید
انجام فرآیند انجماد سریع )سوپر( با فشردن یک کلید
کنترل فن به روش های گوناگون برای کار در زمان کارکرد عادی یا زمان برفک زدایی
امکان تعریف مقادیر بیشینه و کمینه برای پارامتر دمای دلخواه توسط کارشناس برای کاربر نهایی
امکان تنظیم دما های بیشینه و کمینه مجاز محفظه و تنظیم هشدار در صورت تجاوز از این مقادیر
امکان تعریف خروجی هشدار در صورت استفاده نکردن از خروجی های برفک زدایی یا فن
نمایش وضعیت خروجی های کمپرسور، فن و برفک زدایی روی نمایشگر
نمایش وضعیت برفک زدایی روی نمایشگر
دو سطح دسترسی به منوی تنظیمات با دو رمز جداگانه برای کارشناس نصب و کاربر نهایی
امکان قفل کردن کلیدها و محدود کردن تنظیمات در چهار سطح توسط کارشناس برای کاربر نهایی
امکان بی صدا کردن هشدارها
هشدارهای شنیداری متفاوت برای خطاهای گوناگون
امکان غیر فعال کردن نمایش هشدارها
امکان برگرداندن تنظیمات دستگاه به مقادیر پیش فرض کارخانه

مشاهده انواع ترموستات ترمونیت

ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید