کیا گستر تولید کننده انواع قطعات برق صنعتی مانند کنترل فاز

شرکت کیا گستر به عنوان تولید کننده قطعات برق صنعتی کنترل فاز مدل PC9701 را عرضه نموده است .
قابلیت تشخیص تغییر توالی فاز ، تشخیص قطع یک فاز ، تشخیص عدم تقارن ولتاژ شبکه ، قطع سریع در صورت بروز خطا ، قابلیت انتخاب زمان وصل پس از خطا ، سیگنال های نمایشگر خطاهای مختلف و حالت عادی

جهت تهیه کنترل فاز کیا گستر با تک الکتریک تماس بگیرید.