شرکت پارس ماژول از سال 1394 با مجموعه تک الکتریک ادغام شد و تحت نام تک الکتریک فعالیت خود را ادامه می دهد.
طراحی مدارات الکترونیک در مجموعه تک الکتریک توسط متخصصین سابق پارس ماژول انجام می شود و همچنان تولیدات و خدمات پارس ماژول تحت نام جدید "تک الکتریک" ادامه دارد.

برای ارتباط با این مجموعه و دریافت آدرس و شماره تماس اینجا کلیک نمایید.