به منظور کاهش سفرهای شهری و برون شهری تک الکتریک به پویش از خانه بخریم پیوست.

با توجه به شیوع ویروس کووید 19 و در راستای کاهش سفرهای شهری و برون شهری با مشارکت وزارت ارتباطات، صدا و سیما، اتاق اصناف ایران، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و سایر نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی پویش از خانه بخریم راه اندازی شده است.


این پویش با هدف ترغیب مردم به خرید غیر حضوری از جمله خرید اینترنتی راه اندازی شده است.
این پویش تا زمانی که کشور درگیر ویروس کرونا است، ادامه خواهد داشت.