افزایش حمل و نقل پست بیش از 70 درصد


متاسفانه به دلیل افزایش نرخ حمل و نقل پست به ناچار حمل و نقل و بسته بندی پست که تاکنون بصورت ثابت 25000 تومان بود به 45000 تومان افزایش یافت.
این افزایش قیمت از سوی پست جمهوری اسلامی ایران اعمال گردید و اجرایی شده است.

ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید