تایمر‭ ‬ستاره‭ ‬مثلث‭ ‬‬‬‬دو‭ ‬رله‭

وضعیت تماس بگیرید
رتبه ی این کالا: 0.0

 قابلیت‭ ‬تنظیم‭ ‬زمان‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬ستاره‬‬‬‬

اضافه کردن به سبد خرید ادامه خرید

درباره این کالا بیشتر بدانید

رنج‭ ‬زمانی‭ ‬‮3‬‭ ‬تا‭ ‬۶‮0‬‭ ‬ثانیه‬‬‬‬‬‬‬
50‭ ‬میلی‭ ‬ثانیه‭ ‬تأخیر‭ ‬بین‭ ‬قطع‭ ‬کنتاکتور‭ ‬ستاره‭ ‬و‭ ‬وصل‭ ‬کنتاکتور‭ ‬مثلث‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
دارای‭ ‬دو‭ ‬رله‭ ‬یک‭ ‬کنتاکت‭ ‬مجزا‬‬‬‬‬
دارای‭ ‬یک‭ ‬سیگنال‬‬
جهت‭ ‬نمایش‭ ‬وضعیت‭ ‬مثلث‭ ‬DELTA‬‬‬‬
 
اصـول‭ ‬کار‬
تایمر‭ ‬ستاره‭- ‬مثلث‭ ‬جهت‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬موتورهای،‭ ‬روتور‭ ‬قفسی‭ ‬با‭ ‬تبدیل‭ ‬ستاره‭ ‬به‭ ‬مثلث،‭ ‬تهیه‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬هنگامی‭ ‬که‭ ‬ولتاژ‭ ‬تغذیه‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬A1‭ ‬و‭ ‬A2‭ ‬اعمال‭ ‬شود،‭ ‬رله‭ ‬ستاره‭ ‬عمل‭ ‬کرده‭ )‬کنتاکت‭ ‬داخلی‭ ‬15‭ ‬به‭ ‬16‭ ‬متصل‭ ‬می‌باشد‭( ‬و‭ ‬زمانسنجی‭ ‬آغاز‭ ‬می‌شود‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬سپری‭ ‬شدن‭ ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬انتخاب‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬DELAY‭ ‬رله‭ ‬ستاره‭ ‬قطع‭ ‬شده‭ )‬کنتاکت‭ ‬داخلی‭ ‬15‭ ‬از‭ ‬16‭ ‬جدا‭ ‬می‌شود‭( ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬50‭ ‬میلی‭ ‬ثانیه‭ ‬رله‭ ‬مثلث‭ ‬عمل‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭ )‬اتصال‭ ‬داخلی‭ ‬ترمینال‭ ‬25‭ ‬به‭ ‬28‭ ‬وصل‭ ‬می‌شود‭(.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
این‭ ‬تایمر‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬مدار‭ ‬زمانسنجی‭ ‬جداگانه‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کند،‭ ‬یک‭ ‬مدار‭ ‬با‭ ‬زمان‭ ‬متغیر‭ ‬جهت‭ ‬کنترل‭ ‬کنتاکتور‭ ‬ستاره‭ )‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬DELAY‭ ( ‬و‭ ‬یک‭ ‬مدار‭ ‬با‭ ‬زمان‭ ‬ثابت‭ ‬50‭ ‬میلی‭ ‬ثانیه‭ ‬جهت‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬همزمانی‭ ‬وصل‭ ‬کنتاکتورهای‭ ‬ستاره‭ ‬و‭ ‬مثلث‭. ‬این‭ ‬فاصله‭ ‬زمانی‭ ‬جهت‭ ‬اطمینان‭ ‬از‭ ‬قطع‭ ‬شدن‭ ‬کنتاکتور‭ ‬ستاره،‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬وصل‭ ‬شدن‭ ‬کنتاکتور‭ ‬مثلث‭ ‬می‌باشد‭. ‬یک‭ ‬ثانیه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬قطع‭ ‬تغذیه،‭ ‬تایمر‭ ‬آماده‭ ‬کار‭ ‬مجدد‭ ‬می‌باشد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 
مشخصات‭ ‬فنی‬
ولتاژ‭ ‬شبکه‭: ‬220ولت‭ ‬متناوب‭ ‬‭+‬‭ ‬‮10‬٪‬‬‬‬‬‬‬
فرکانس‭ ‬شبکه‭: ‬50‭ ‬هرتز‭ ‬5‭ ‬±‭ ‬هرتز‬‬‬‬‬‬
تلفات‭ ‬داخلی‭ ‬3‭: ‬وات‬‬‬
رنج‭ ‬زمانی :‭‬‭ ‬3‭ ‬تا‭ ‬60‭ ‬ثانیه‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‬‬‬‬‬‬‬‬
IP‭ ‬دستگاه‭: ‬IP20‬‬
دمای‭ ‬کاری :‭ ‬20-‭ ‬تا‭ ‬50‭+ ‬درجه‭ ‬سانتیگراد‬‬‬‬‬‬
رطوبت‭ ‬کاری :‭ ‬٪15‭ ‬تا‭ ‬٪85‬‬‬‬
جریان‭ ‬کنتاکت ‬‭ ‬6‭ : ‬آمپر،‭ ‬220‭ ‬ولت‭ ‬متناوب‬‬‬‬‬‬‬
رله‭ ‬خروجی‭: ‬دو‭ ‬رله‭ ‬یک‭ ‬کنتاکت‭ ‬ ‬‬‬‬‬‬
عمر‭ ‬رله‭: ‬الکتریکال‭ ‬100‭.‬000‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ ‬مکانیکال‭ ‬1‭.‬000‭.‬000‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬‬