تایمر چپگرد راستگرد

وضعیت موجود
قیمت ۳۸۴,۰۰۰ تومان
رتبه ی این کالا: 0.0

تایمر چپ گرد و تایمر راستگرد با تعیین زمان

تعداد
{{ quantity}}

درباره این کالا بیشتر بدانید

با استفاده از تایمرچپ گرد،راست گرد این مکان وجود دارد که در مدت زمان مشخصی موتور مورد نظر در یک جهت کار نموده و سپس با یک زمان تاخیر قابل تنظیم ،موتور در جهت مخالف حرکت کند و این عمل پی در پی ادامه پیدا کند.MODEL: LRB-SLE
CODE:14B8
WEIGHT:165 gr
SIZE: (72x86x60)mm
IP 30


ویژگی های فنی تایمر چپگرد و تایمر راستگرد :
دارای نشانگر برای اعلام:
Off-Delay:استراحت
L:وصل رله چپگرد
R:وصل رله راستگرد

قابلیت تنظیم زمانهای چپ گرد،استراحت،راست گرد
مدل های متفاوت زمانی:
A:ثانیه – ثانیه - ثانیه
C:دقیقه – ثانیه - دقیقه
B:دقیقه – دقیقه - دقیقه
A.B.C :ساعت – ثانیه – ساعت
عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کنتاکتور تابلو
نگهداری زمان سپری شده در حالت قطع برق در صورت نیاز

قابلیت انتخاب محدوده زمانی :
SSS : ثانیه ، ثانیه ، ثانیه
MMM : دقیقه ، دقیقه ، دقیقه
MSM : دقیقه ، ثانیه ، دقیقه
HSM : ساعت ، ثانیه ، ساعت

مشخصات فنی:
ولتاژ تغذیه:
50-60HZ/180-250VAC

محدوده تنظیم زمان:
ثانیه: 1-60sec
دقیقه: 1-60min
ساعت: 1-60hour
کارایی در:
دما: 20oc .. +65oc-
رطوبت: 70%
خروجی: 2 رله 5A