کدهای مورد نیاز جهت راه اندازی مینی دزدگیر G2PRO سری جدید

ابتدا مدیر را با ارسال کد زیر به سیمکارت دستگاه تعریف نمایید :
Admin

سپس کد زیر را پیامک نمایید و منتظر پاسخ دستگاه باشید:
Opt#10

سپس کد زیر را پیامک نمایید و منتظر پاسخ دستگاه باشید:
Opt#16

سپس کد زیر را پیامک نمایید و منتظر پاسخ دستگاه باشید:
Alarmon

سپس کد زیر را پیامک نمایید و منتظر پاسخ دستگاه باشید:
Alarm#01

سپس کد زیر را پیامک نمایید و منتظر پاسخ دستگاه باشید:
Opt#21

توجه : خروجی NC چشم الکترونیک به ورودی 2+ متصل گردد و منفی تغذیه چشم به G بصورت مشترک متصل گردد.