کنترل از طریق زنگ زدن به دستگاه (  Miss Call)

تنظیم این قابلیت توسط مدیر اصلی قابل انجام است.


متناسب با نیاز خود یکی از دستورات زیر را در دستگاه تنظیم کنید حال با با تماس شماره تلفن های ثابت یا همراه ذخیره شده ، عمل تنظیم شده اجرا می شود .

توجه : دستورات با * ستاره شروع می شود و با # شارپ(مربع) ختم می شود.


دستور #MIS1* بدون انجام هیچ عملی خط شما را اشغال می کند                                                                
دستور #MIS2* بدون انجام هیچ عملی خط شما را اشغال می کند                                                               
دستور #MIS3* برای گرفتن گزارش وضعیت جاری دستگاه                                                                        
دستور #MIS4* برای روشن و خاموش کردن خروجی شماره چهار                                                                  
دستور #MIS5* برای روشن و خاموش کردن خروجی شماره 3 و 4 به صورت کلید کلنگی                                    
دستور#MIS7* برای گرفتن گزارش تنظیمات ذخیره شده در دستگاه                                                            
دستور #MIS8* برای گرفتن گزارش تنظیمات مربوط به گیرنده و فرستنده رادیویی                                          

ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید