چگونه سیم های دتکتور دود 12 ولت آریاک را به کنترل پیامکی تک الکتریک متصل نماییم


آشکار ساز دود با خروجی رله برای تشخیص انواع آتش های دودزا مناسب است. پس از برقراری تغذیه کنتاکت خروجی دستگاه پس از 5 ثانیه تغییر وضعیت می دهد و چراغ های آن هر سه ثانیه چشمک زن می شود که این حالت نشان دهنده فعال بودن دستگاه است. و پس از 10 تا 15 ثانیه دستگاه آماده بکار می شود.

با وقوع حریق و پس از تشخیص دود آشکار ساز عمل کرده و چراغ آن روشن می شود و کنتاکت خروجی تغییر وضعیت می دهد و با رفع حریق آشکار ساز به حالت عادی باز می گرددو چراغ آن چشمک زن می شود و کنتاکت آن به حالت NC بر می گردد.

توجه : در حالت کار نرمال خروجی بسته و در حالت آلارم باز می شود.

برای متصل کردن سیم های دتکتور بصورت زیر اقدام نمایید:
مثبت به پایه L1IN
منفی به پایه L2
از L1IN به پایه AUX
از پایه R- به ورودی کنترل پیامکی متصل شود (بطور مثال در دستگاه G2PRO به 2+ ) متصل گردد.

ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید