فعال و غیر فعال سازی هشدار بلندگوی دزدگیر فوتون

اگر تمایل دارید موقع فعال یا غیر فعال کردن دزدگیر فوتون تک بوق بلندگو شنیده نشود از کد 323 استفاده نمایید و با کد 322 مجددا آنرا فعال نمایید.