کنترل فاز بدون نول
کنترل فاز بدون نول

کنترل فاز بدون نول

هنوز نظری برای این کالا ثبت نشده است
خرید کالا
شناسه‌ی کالا
TPM
۷۵۵,۰۰۰
۰%
۷۵۵,۰۰۰

معرفی

کنترل فاز بدون نول مخصوص شبکه سه فاز سه سیمه

 

بررسی تخصصی

تشخیص‭ ‬تغییر‭ ‬توالی‭ ‬فاز‬‬‬
تشخیص‭ ‬قطع‭ ‬یک‭ ‬فاز‭ ‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬کاهش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‬‬‬
تشخیص‭ ‬افزایش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‬‬‬
قابلیت‭ ‬انتخاب‭ ‬زمان‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رفع‭ ‬خطا‬‬‬‬‬‬
دارای‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬نمایشگر‭ ‬تغذیه‭ ‬ورودی،‭ ‬حالت‭ ‬عادی‭ )‬وصل‭ ‬خروجی‭(‬،‭ ‬توالی‭ ‬فاز،‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز،‭ ‬افت‭ ‬ولتاژ،‭ ‬افزایش‭ ‬ولتاژ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 
اصول‭ ‬کار‬
پس‭ ‬از‭ ‬وصل‭ ‬شدن‭ ‬سه‭ ‬فاز‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬T‭, ‬S‭, ‬R‭ ‬و‭ ‬تغذیه‭ ‬380‭ ‬ولت‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬A1‭ ‬و‭ ‬A2‭ ‬دستگاه‭ ‬شروع‭ ‬بکار‭ ‬می‌کند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬این‭ ‬حالت‭ ‬سیگنال‭ ‬تغذیه‭ ‬ورودی‭ ‬PWR‭ ‬روشن‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬دستگاه‭ ‬زمان‭ ‬سنجی‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬می‌کند‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬اتمام‭ ‬زمان‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬DELAY‭ ‬سیگنال‭ ‬OUT‭ ‬روشن‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬وصل‭ ‬می‌شود‭. (‬اتصال‭ ‬داخلی‭ ‬ترمینال‭ ‬15‭ ‬به‭ ‬18‭ ‬وصل‭ ‬می‌شود‭(
توضیح‭: ‬در‭ ‬صورتیکه‭ ‬هریک‭ ‬از‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬خطا‭ ‬روشن‭ ‬باشد‭ ‬زمانسنجی‭ ‬آغاز‭ ‬نمی‌شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬صورتیکه‭ ‬اشکالی‭ ‬مانند‭ ‬جابجایی‭ ‬فازها،‭ ‬اضافه‭ ‬ولتاژ،‭ ‬افت‭ ‬ولتاژ‭ ‬یا‭ ‬قطع‭ ‬یک‭ ‬فاز‭ ‬در‭ ‬شبکه‭ ‬پدید‭ ‬آید،‭ ‬سیگنال‭ ‬خطای‭ ‬مربوطه‭ ‬روشن‭ ‬شده،‭ ‬همزمان‭ ‬سیگنال‭ ‬خروجی‭ ‬OUT‭ ‬خاموش‭ ‬و‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬قطع‭ ‬می‌گردد.‭ )‬اتصال‭ ‬داخلی‭ ‬ترمینال‭ ‬15به‭ ‬16‭ ‬وصل‭ ‬می‌شود)
 
نصب‭ ‬و‭ ‬راه‌اندازی‬‬
سه‭ ‬فاز‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬T‭, ‬S‭, ‬R‭ ‬و‭ ‬تغذیه‭ ‬380‭ ‬ولت‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬A1‭ ‬و‭ ‬A2‭ ‬وصل‭ ‬شوند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
توضیح‭:‬‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬نداشتن‭ ‬ولتاژ‭ ‬380‭ ‬ولت‭ ‬مجزا‭ ‬می‌توان‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬A1‭ ‬و‭ ‬A2‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬RوT‭ ‬متصل‭ ‬نمود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ترمینال‌های‭ ‬15و18‭ ‬مانند‭ ‬شستی‭ ‬استوپ‭ ‬در‭ ‬مدار‭ ‬سری‭ ‬می‌شوند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬صورتیکه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬نصب‭ ‬دستگاه،‭ ‬سیگنال‭ ‬توالی‭ ‬فاز‭ ‬P.S‭ ‬روشن‭ ‬بود،‭ ‬بایستی‭ ‬جای‭ ‬دو‭ ‬فاز‭ )‬مثلاً‭ ‬S‭ ‬و‭( ‬R‭ ‬عوض‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬سیگنال‭ ‬مربوطه‭ ‬خاموش‭ ‬شود‭. ‬با‭ ‬پیش‭ ‬آمدن‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬خطاهای‭ ‬مذکور‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬سریعاً‭ ‬قطع‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬برطرف‭ ‬شدن‭ ‬خطا‭ ‬و‭ ‬سپری‭ ‬نمودن‭ ‬زمان‭ ‬تنظیمی‭ ‬توسط‭ ‬دستهDELAY،‭ ‬رله‭ ‬وصل‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬سیگنال‭ ‬OUT‭ ‬روشن‭ ‬می‌گردد‭. ‬این‭ ‬زمان‭ ‬از‭ ‬5‭/‬0‭ ‬تا‭ ‬30‭ ‬ثانیه‭ ‬می‌باشد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬بین‭ ‬فازها‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬ASY.V‭ ‬تنظیم‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬مقدار‭ ‬بین‭ ‬5‭% ‬تا‭ ‬20‭% ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬است‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 
سیگنال‭ ‬های‭ ‬دستگاه‬‬
‭:  ‬PWR‭‬‭ ‬وصل‭ ‬تغذیه‭ ‬ورودی‬‬‬‬‬
‭:  ‬OUT‭‬‭ ‬وصل‭ ‬رله‭ ‬خروجی‬‬‬‬‬
‭:   ‬P.S‬‭ ‬عدم‭ ‬توالی‭ ‬فاز‬‬‬‬‬
‭‭: ‬O.V‬‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬15‭% )‬حدود‭ ‬437‭ ‬ولت‭( ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ :‬U.V‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬20‭% )‬حدود‭ ‬304‭ ‬ولت‭(
‭ ‬:ASY.V‭ ‬قطع‭ ‬فاز‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‭ )‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ‬300‭ ‬تا‭ ‬360‭ ‬ولت‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬ASY.V‭( ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 
مشخصات‭ ‬فنی
ولتاژ‭ ‬تغذیه‭:‬‭ ‬380‭ ‬ولت‭ ‬متناوب‭ ‬10‭ ‬‭+‬‭ %‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ولتاژ‭ ‬شبکه‭:‬‭ ‬380‭ ‬ولت‭ ‬متناوب‭ ‬سه‭ ‬سیمه‬‬‬‬‬‬‬
فرکانس‭ ‬شبکه‭: ‬50‭ ‬هرتز‭ ‬5‭ ‬‭+‬‭ ‬هرتز‬‬‬‬‬‬‬
تلفات‭ ‬داخلی‭:‬‭ ‬3‭ ‬وات‬‬‬‬
تأخیر‭ ‬در‭ ‬وصل‭:‬‭ ‬0/5‭ ‬تا‭ ‬30‭ ‬ثانیه‭ - ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬DELAY‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭:‬‭ ‬5‭ ‬تا‭ ‬20‭ ‬درصد‭ - ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬ASY.V‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
IP‭ ‬دستگاه‭:‬‭ ‬IP20‬‬‬
دمای‭ ‬کاری‭: ‬20-‭ ‬تا‭ ‬50‭+ ‬درجه‭ ‬سانتیگراد‬‬‬‬‬‬
رطوبت‭ ‬کاری‭: ‬٪‭15 ‬تا‭ ‬٪85‬‬‬‬
کلاس‭ ‬عایقی‭: ‬‭ ‬II‬‬‬
 
مشخصات‭ ‬رله‭ ‬خروجی‬‬
رله‭ ‬خروجی‭:‬‭ ‬یک‭ ‬کنتاکت‭ ‬C/O‭ ‬ ‬‬‬‬‬‬
جریان‭ ‬کنتاکت‭: ‬‭ ‬6‭ ‬آمپرمتناوب‭ ‬220‭ ‬ولت‬‬‬‬‬‬
‭ ‬6‭ ‬آمپرمستقیم‭ ‬28‭ ‬ولت‬‬‬‬
عمر‭ ‬رله‭ : ‬الکتریکال‭ ‬100‭.‬000‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ ‬مکانیکال‭ ‬1‭.‬000‭.‬000‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬‬
ثبت نقد و بررسی

امتیاز و دیدگاه کاربران

از مجموع ۰ امتیاز
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
خرید کالا
شناسه‌ی کالا
TPM
۷۵۵,۰۰۰
۰%
۷۵۵,۰۰۰
ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید