کنترل فاز بدون نول

وضعیت موجود
قیمت ۳۲۰,۰۰۰ تومان
رتبه ی این کالا: 0.0
کنترل فاز بدون نول مخصوص شبکه سه فاز سه سیمه

 

تعداد
{{ quantity}}

درباره این کالا بیشتر بدانید

تشخیص‭ ‬تغییر‭ ‬توالی‭ ‬فاز‬‬‬
تشخیص‭ ‬قطع‭ ‬یک‭ ‬فاز‭ ‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬کاهش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‬‬‬
تشخیص‭ ‬افزایش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‬‬‬
قابلیت‭ ‬انتخاب‭ ‬زمان‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رفع‭ ‬خطا‬‬‬‬‬‬
دارای‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬نمایشگر‭ ‬تغذیه‭ ‬ورودی،‭ ‬حالت‭ ‬عادی‭ )‬وصل‭ ‬خروجی‭(‬،‭ ‬توالی‭ ‬فاز،‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز،‭ ‬افت‭ ‬ولتاژ،‭ ‬افزایش‭ ‬ولتاژ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 
اصول‭ ‬کار‬
پس‭ ‬از‭ ‬وصل‭ ‬شدن‭ ‬سه‭ ‬فاز‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬T‭, ‬S‭, ‬R‭ ‬و‭ ‬تغذیه‭ ‬380‭ ‬ولت‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬A1‭ ‬و‭ ‬A2‭ ‬دستگاه‭ ‬شروع‭ ‬بکار‭ ‬می‌کند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬این‭ ‬حالت‭ ‬سیگنال‭ ‬تغذیه‭ ‬ورودی‭ ‬PWR‭ ‬روشن‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬دستگاه‭ ‬زمان‭ ‬سنجی‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬می‌کند‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬اتمام‭ ‬زمان‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬DELAY‭ ‬سیگنال‭ ‬OUT‭ ‬روشن‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬وصل‭ ‬می‌شود‭. (‬اتصال‭ ‬داخلی‭ ‬ترمینال‭ ‬15‭ ‬به‭ ‬18‭ ‬وصل‭ ‬می‌شود‭(
توضیح‭: ‬در‭ ‬صورتیکه‭ ‬هریک‭ ‬از‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬خطا‭ ‬روشن‭ ‬باشد‭ ‬زمانسنجی‭ ‬آغاز‭ ‬نمی‌شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬صورتیکه‭ ‬اشکالی‭ ‬مانند‭ ‬جابجایی‭ ‬فازها،‭ ‬اضافه‭ ‬ولتاژ،‭ ‬افت‭ ‬ولتاژ‭ ‬یا‭ ‬قطع‭ ‬یک‭ ‬فاز‭ ‬در‭ ‬شبکه‭ ‬پدید‭ ‬آید،‭ ‬سیگنال‭ ‬خطای‭ ‬مربوطه‭ ‬روشن‭ ‬شده،‭ ‬همزمان‭ ‬سیگنال‭ ‬خروجی‭ ‬OUT‭ ‬خاموش‭ ‬و‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬قطع‭ ‬می‌گردد.‭ )‬اتصال‭ ‬داخلی‭ ‬ترمینال‭ ‬15به‭ ‬16‭ ‬وصل‭ ‬می‌شود)
 
نصب‭ ‬و‭ ‬راه‌اندازی‬‬
سه‭ ‬فاز‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬T‭, ‬S‭, ‬R‭ ‬و‭ ‬تغذیه‭ ‬380‭ ‬ولت‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬A1‭ ‬و‭ ‬A2‭ ‬وصل‭ ‬شوند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
توضیح‭:‬‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬نداشتن‭ ‬ولتاژ‭ ‬380‭ ‬ولت‭ ‬مجزا‭ ‬می‌توان‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬A1‭ ‬و‭ ‬A2‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬RوT‭ ‬متصل‭ ‬نمود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ترمینال‌های‭ ‬15و18‭ ‬مانند‭ ‬شستی‭ ‬استوپ‭ ‬در‭ ‬مدار‭ ‬سری‭ ‬می‌شوند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬صورتیکه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬نصب‭ ‬دستگاه،‭ ‬سیگنال‭ ‬توالی‭ ‬فاز‭ ‬P.S‭ ‬روشن‭ ‬بود،‭ ‬بایستی‭ ‬جای‭ ‬دو‭ ‬فاز‭ )‬مثلاً‭ ‬S‭ ‬و‭( ‬R‭ ‬عوض‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬سیگنال‭ ‬مربوطه‭ ‬خاموش‭ ‬شود‭. ‬با‭ ‬پیش‭ ‬آمدن‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬خطاهای‭ ‬مذکور‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬سریعاً‭ ‬قطع‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬برطرف‭ ‬شدن‭ ‬خطا‭ ‬و‭ ‬سپری‭ ‬نمودن‭ ‬زمان‭ ‬تنظیمی‭ ‬توسط‭ ‬دستهDELAY،‭ ‬رله‭ ‬وصل‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬سیگنال‭ ‬OUT‭ ‬روشن‭ ‬می‌گردد‭. ‬این‭ ‬زمان‭ ‬از‭ ‬5‭/‬0‭ ‬تا‭ ‬30‭ ‬ثانیه‭ ‬می‌باشد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬بین‭ ‬فازها‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬ASY.V‭ ‬تنظیم‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬مقدار‭ ‬بین‭ ‬5‭% ‬تا‭ ‬20‭% ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬است‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 
سیگنال‭ ‬های‭ ‬دستگاه‬‬
‭:  ‬PWR‭‬‭ ‬وصل‭ ‬تغذیه‭ ‬ورودی‬‬‬‬‬
‭:  ‬OUT‭‬‭ ‬وصل‭ ‬رله‭ ‬خروجی‬‬‬‬‬
‭:   ‬P.S‬‭ ‬عدم‭ ‬توالی‭ ‬فاز‬‬‬‬‬
‭‭: ‬O.V‬‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬15‭% )‬حدود‭ ‬437‭ ‬ولت‭( ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ :‬U.V‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬20‭% )‬حدود‭ ‬304‭ ‬ولت‭(
‭ ‬:ASY.V‭ ‬قطع‭ ‬فاز‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‭ )‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ‬300‭ ‬تا‭ ‬360‭ ‬ولت‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬ASY.V‭( ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 
مشخصات‭ ‬فنی
ولتاژ‭ ‬تغذیه‭:‬‭ ‬380‭ ‬ولت‭ ‬متناوب‭ ‬10‭ ‬‭+‬‭ %‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ولتاژ‭ ‬شبکه‭:‬‭ ‬380‭ ‬ولت‭ ‬متناوب‭ ‬سه‭ ‬سیمه‬‬‬‬‬‬‬
فرکانس‭ ‬شبکه‭: ‬50‭ ‬هرتز‭ ‬5‭ ‬‭+‬‭ ‬هرتز‬‬‬‬‬‬‬
تلفات‭ ‬داخلی‭:‬‭ ‬3‭ ‬وات‬‬‬‬
تأخیر‭ ‬در‭ ‬وصل‭:‬‭ ‬0/5‭ ‬تا‭ ‬30‭ ‬ثانیه‭ - ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬DELAY‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭:‬‭ ‬5‭ ‬تا‭ ‬20‭ ‬درصد‭ - ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬ASY.V‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
IP‭ ‬دستگاه‭:‬‭ ‬IP20‬‬‬
دمای‭ ‬کاری‭: ‬20-‭ ‬تا‭ ‬50‭+ ‬درجه‭ ‬سانتیگراد‬‬‬‬‬‬
رطوبت‭ ‬کاری‭: ‬٪‭15 ‬تا‭ ‬٪85‬‬‬‬
کلاس‭ ‬عایقی‭: ‬‭ ‬II‬‬‬
 
مشخصات‭ ‬رله‭ ‬خروجی‬‬
رله‭ ‬خروجی‭:‬‭ ‬یک‭ ‬کنتاکت‭ ‬C/O‭ ‬ ‬‬‬‬‬‬
جریان‭ ‬کنتاکت‭: ‬‭ ‬6‭ ‬آمپرمتناوب‭ ‬220‭ ‬ولت‬‬‬‬‬‬
‭ ‬6‭ ‬آمپرمستقیم‭ ‬28‭ ‬ولت‬‬‬‬
عمر‭ ‬رله‭ : ‬الکتریکال‭ ‬100‭.‬000‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ ‬مکانیکال‭ ‬1‭.‬000‭.‬000‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬‬