ارت فالت

وضعیت تماس بگیرید
رتبه ی این کالا: 0.0

‬رله ارت فالت به ‬منظور‭ ‬حفاظت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬اتصال‭ ‬زمین‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

اضافه کردن به سبد خرید ادامه خرید

درباره این کالا بیشتر بدانید

ویژگی های رله ارت فالت :

تشخیص‭ ‬خطای‭ ‬نشتی‭ ‬به‭ ‬زمین‬‬‬‬
حذف‭ ‬تأثیر‭ ‬هارمونی‭ ‬سوم‬‬‬
روش‭ ‬آشکار‌سازی‭ ‬Core balance‬‬
تشخیص‭ ‬جریان‭ ‬نشتی‭ ‬در‭ ‬کابل‌های‭ ‬زیر‭ ‬زمینی،‭ ‬سیم‌پیچ‭ ‬الکترو‌موتورها‭ ‬و‭ ‬تابلوهای‭ ‬برق‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تنظیم‭ ‬محدوده‭ ‬جریان‭ ‬نشتی‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ‬6‭-‬3‭/‬0‭ ‬و‭ ‬20‭-‬1‭ ‬آمپر‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
زمان‭ ‬تأخیر‭ ‬در‭ ‬قطع‭ ‬رله‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ‬1‭ ‬تا‭ ‬30‭ ‬ثانیه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
دارای‭ ‬دو‭ ‬سیگنال‬‬
PWR‭‬ :نمایشگر‭ ‬تغذیه‭ ‬ورودی‭ ‬‬‬‬‬
FAULT‭‬: نمایشگر‭ ‬حالـت‭ ‬خـطـا‬‬‬

 

اصول کار ارت فالت
این‭ ‬رله‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬حفاظت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬اتصال‭ ‬زمین‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
اساساً‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬جریان‭ ‬شبکه‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬تعادل‭ ‬باشد‭ ‬برآیند‭ ‬جریان‌های‭ ‬عبوری‭ ‬از‭ ‬سیم‌های‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬لحظه‭ ‬صفر‭ ‬می‌باشد‭.‬به‭ ‬طور‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬شبکه‭ ‬تکفاز‭ ‬دو‭ ‬سیمه‭ ‬کل‭ ‬جریانی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬فاز‭ ‬به‭ ‬مصرف‭ ‬کننده‭ ‬می‌رسد‭ ‬از‭ ‬نول‭ ‬بر‭ ‬می‌گردد،‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬شبکه‭ ‬سه‌فاز‭ ‬سه‌سیمه‭ ‬یا‭ ‬چهار‭ ‬سیمه‭ ‬نیز‭ ‬چنین‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بار‭ ‬متقارن‭ ‬یا‭ ‬نا‭ ‬متقارن‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬جریان‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬بر‌گشتی‭ ‬در‭ ‬سیم‌ها‭ ‬برابر‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭. ‬ولی‭ ‬هر‌گاه‭ ‬اتصال‭ ‬زمین‭ ‬پدید‭ ‬آید‭ ‬مقداری‭ ‬از‭ ‬جریان‭ ‬رفت‭ ‬به‭ ‬زمین‭ ‬منتقل‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬سیم‌های‭ ‬شبکه‭ ‬باز‭ ‬نمی‌گردد‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬کل‭ ‬سیم‌های‭ ‬برق‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬داخل‭ ‬حلقه‭ ‬ترانس‭ ‬همراه‭ ‬دستگاه‭ )‬ترانس‭ ‬جریان‭ ‬کور‭ ‬بالانس‭( ‬عبور‭ ‬نماید،‭ ‬این‭ ‬نشت‭ ‬جریان‭ ‬آشکار‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬رله‭ ‬فرمان‭ ‬قطع‭ ‬می‌دهد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
هنگامی‭ ‬که‭ ‬ولتاژ‭ ‬تغذیه‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬A1‭ ‬و‭ ‬A2‭ ‬و‭ ‬خروجی‭ ‬CT‭ ‬همراه‭ ‬دستگاه‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬CT‭ ‬وصل‭ ‬شده‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬جریان‭ ‬نشتی‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬مجاز‭ ‬باشد،‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬وصل‭ )‬اتصال‭ ‬داخلی‭ ‬ترمینال‭ ‬15‭ ‬به‭ ‬18‭ ‬برقرار‭ ‬است‭( ‬سیگنال‭ ‬PWR‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬سیگنال‭ ‬FAULT‭ ‬خاموش‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬صورتیکه‭ ‬جریان‭ ‬نشتی‭ ‬زمین‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬دستی‭ ‬AMPERS‭ ‬بیشتر‭ ‬باشد،‭ ‬دستگاه‭ ‬زمان‭ ‬سنجی‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اتمام‭ ‬زمان‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬DELAY‭ ‬سیگنال‭ ‬FAULT‭ ‬روشن‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬قطع‭ ‬می‌گردد‭ )‬اتصال‭ ‬داخلی‭ ‬ترمینال‭ ‬15‭ ‬به‭ ‬16‭ ‬وصل‭ ‬می‌شود‭(
در‭ ‬صورتیکه‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬تنظیمی،‭ ‬جریان‭ ‬نشتی‭ ‬زمین‭ ‬به‭ ‬حد‭ ‬مجاز‭ ‬کاهش‭ ‬یابد،‭ ‬رله‭ ‬بدون‭ ‬تغییر‭ ‬می‌ماند‭.‬پس‭ ‬از‭ ‬روشن‭ ‬شدن‭ ‬سیگنال‭ ‬FAULT،‭ ‬در‭ ‬صورتیکه‭ ‬جریان‭ ‬نشتی‭ ‬زمین‭ ‬به‭ ‬حد‭ ‬مجاز‭ ‬کاهش‭ ‬یابد‭ ‬سیگنال‭ ‬FAULT‭ ‬خاموش‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬وصل‭ ‬می‌شود‭ )‬اتصال‭ ‬داخلی‭ ‬ترمینال‭ ‬15‭ ‬به‭ ‬18‭ ‬وصل‭ ‬می‌شود‭(.‬در‭ ‬صورتیکه‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬J‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬متصل‭ ‬نباشند،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬بار‭ ‬خطا‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬طرف‭ ‬شدن‭ ‬آن‭ ‬دستگاه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬اتوماتیک‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬صورتیکه‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬J‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬وصل‭ ‬شوند،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬بار‭ ‬خطا‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬طرف‭ ‬شدن‭ ‬آن‭ ‬دستگاه‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬وسیله‭ ‬شستی‭ ‬RESET‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬مجدد‭ ‬شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

طریقه نصب و تنظیمات ارت فالت
ولتاژ‭ ‬تغذیه‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬A1‭ ‬و‭ ‬A2‭ ‬وصل‭ ‬شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
سیم‌های‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬از‭ ‬داخل‭ ‬CT‭ ‬همراه‭ ‬دستگاه‭ ‬عبور‭ ‬نماید‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
خروجی‭ ‬CT‭ ‬را‭ ‬می‌بایست‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬CT‭ ‬رله‭ ‬ارت‭ ‬فالت‭ ‬متصل‭ ‬نمود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ترمینال‌های‭ ‬15،‭ ‬16‭ ‬و‭ ‬18‭ ‬سرهای‭ ‬کنتاکت‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬می‭ ‬باشند،‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬حسب‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬سری‭ ‬در‭ ‬مدار‭ ‬فرمان‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند‭. ‬به‭ ‬طور‭ ‬مثال‭ ‬برای‭ ‬فعال‭ ‬کردن‭ ‬یک‭ ‬آژیر‭ ‬یا‭ ‬قطع‭ ‬کردن‭ ‬فرمان‭ ‬کنتاکتور‭ ‬اصلی‭. ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬جریان‭ ‬نشتی‭ (‬AMPERS‭) ‬حدی‭ ‬که‭ ‬جریان‭ ‬نشتی‭ ‬نباید‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بیشتر‭ ‬شود،‭ ‬تعیین‭ ‬می‌گردد‭. ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬تنظیم‭ ‬تاًخیر‭ (‬DELAY‭) ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬تاًخیر‭ ‬در‭ ‬قطع‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬تعیین‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬زمان‭ ‬از‭ ‬1‭ ‬تا‭ ‬30‭ ‬ثانیه‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬می‌باشد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

مشخصات فنی ارت فالت
ولتاژ‭ ‬تغذیه‭:‬‭ ‬220ولت‭ ‬متناوب‭ %‬10‭ ‬‭+‬‬‬‬‬‬‬‬
فرکانس‭ ‬شبکه‭: ‬50‭ ‬هرتز‭ ‬‭‬‭+ ‬۵‭ ‬‭ ‬هرتز‬‬‬‬‬‬‬‬
تلفات‭ ‬داخلی‭: ‬حدود‭ ‬3‭ ‬وات‬‬‬‬
حد‌جریان‭ ‬نشتی‭:‬‭ ‬6-0/3و‭ ‬20‭-‬1آمپــر‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬AMPERS‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تأخیر‭ ‬در‭ ‬قطع‭: ‬1‭ ‬تا‭ ‬30‭ ‬ثانیه،‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬DELAY‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
IP دستگاه : IP20
دمای‭ ‬کاری‭ : ‬20-‭ ‬تا‭ ‬50‭+ ‬درجه‭ ‬سانتیگراد‬‬‬‬‬‬
رطوبت‭ ‬کاری‭: ‬٪15‭ ‬تا‭ ‬٪85‬‬‬‬


مشخصات رله خروجی
رله‭ ‬خروجی‭:‬‭ ‬یک‭ ‬کنتاکت‭ ‬C/O‭ ‬ ‬‬‬‬‬‬
جریان‭ ‬کنتاکت‭: ‬‭ ‬6‭ ‬آمپرمتناوب‭ ‬220‭ ‬ولت‬‬‬‬‬‬
‭ ‬6‭ ‬آمپرمستقیم‭ ‬28‭ ‬ولت‬‬‬‬
‭ ‬عمر‭ ‬رله‭ : ‬الکتریکال‭ ‬100‭.‬000‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ ‬مکانیکال‭ ‬1‭.‬000‭.‬000‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬‬