فرم خريد محصول
نام کالا قيمت تعداد حذف

جديدترين محصولات

فلوتر بی سیم +UHF

فلوتر رادیویی بیسیم با برد 8 کیلومتر جهت کنترل سطح مخازن
فلوتر بی سیم +UHF

9650000 ريال
فلوتر اتوماتیک رادیویی با برد 1 کیلومتر

فلوتر اتوماتیک رادیویی با برد 1 کیلومتر

فلوتر اتوماتیک رادیویی با برد 5 کیلومتر

فلوتر اتوماتیک رادیویی با برد 5 کیلومتر
توقف تولید/سری جدید این فلوتر رادیویی تولید شده است
فلوتر بیسیم با برد 15 کیلومتر

دستگاه فلوتر بی سیم مدل  UH4 PW  برد بلندفلوتر بی سیم

فلوتر اتوماتیک با توان 4.4 وات
 
فلوتر بی سیم

7200000 ريال

پيشنهاد محصولات مشابه

تبليغات

خبرنامه